Phật tử Việt Nam - Phật giáo Việt Nam

Huyền Anh
gửi lúc 13/12/16

Không chỉ là Phật tử, không chỉ là chốn tòng lâm, chùa chiền mới thờ Phật mà những năm gần đây cả thế giới đều quoay về đức Phật. Vì sao như vậy? Bởi vì đức Phật đã chứng ngộ, khai mở ra sự thật của cuộc đời, Ngài đã mở ra màn...

Bởi Huyền Anh 216
Huyền Trang
gửi lúc 12/12/16

Theo lịch sử, đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ. Ngài đã có một quá trình nhiều đời, nhiều kiếp. Trong kinh Vị Tằng Hữu, kinh Hiền Ngu, v.v.. kể lại rằng, đức Phật đã bỏ thân mạng, bỏ rất nhiều những cái về bản thân...

Bởi Huyền Trang 241
Bùi Tiến
gửi lúc 11/12/16

Trong kinh "Phật Thuyết Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni" có kể lại câu chuyện, Tôn giả A Nan là một vị đệ tử hầu cận của đức Phật, lúc đó ngài chưa chứng quả Thánh mà đang là một hiền Tăng. Vào đêm khuya Ngài đang nhập định...

Bởi Bùi Tiến 256
Lê Dương
gửi lúc 11/12/16

Khi niệm Phật A Di Đà chúng ta có những tiêu chuẩn để gọi là tại sao chúng ta niệm Phật A Di Đà. Thứ nhất chúng ta căn cứ vào lời giới thiệu 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà, trong 48 lời nguyện đó, lời nào cũng tiếp dẫn...

Bởi Lê Dương 390
Thế Tài
gửi lúc 11/12/16

Đức Phật dạy, chúng sinh có 6 cõi. Thứ nhất là cõi trời, ở cảnh giới này, chúng sinh được hưởng phước báu an vui, không có khổ đau. Thứ 2 là cảnh giới người, là kiếp sống của chúng ta, có hạnh phúc, có khổ đau, có vui, có...

Bởi Thế Tài 230