Phật tử Việt Nam - Phật giáo Việt Nam

Thế Tài
gửi lúc 16/10/16

Có những vị quý sư, quý Phật tử tu tập rất tốt, rất đáng kính. Thế nhưng trong số những vị này có những vị quá khứ đầy tội lỗi, xa đoạ, đau khổ, bệnh hoạn, thế mà nhờ Phật pháp họ đã vươn lên và trở thành người rất tốt, rất...

Bởi Thế Tài 24
Lê Dương
gửi lúc 13/10/16

Con người khi sinh ra thì có hạn kỳ, còn không biết lúc nào cái chết sẽ đến. Có những người sống đến bách niên giai lão rồi mới từ bỏ cõi trần. Nhưng có những người đoản mệnh, sống chẳng được bao lâu thì thần chết đã tìm đến....

Bởi Lê Dương 18
Thế Tài
gửi lúc 2/10/16

Sau những ngày mang nặng đẻ đau, mẹ sinh ta ra đời. Ngay từ giây phút trào đời, ta đã được ôm trọn trong vòng tay yêu thương của mẹ và của cha. Nuôi ta lớn khôn là cả một quá trình vất vả, khổ cực của cha mẹ. Vậy nên, làm...

Bởi Thế Tài 78