TP. HCM: Phiên họp Triển khai Hội thi Giáo lý Phật tử năm 2019 - Phật Giáo Việt Nam
22:11 +07 Thứ bảy, 19/09/2020

TP. HCM: Phiên họp Triển khai Hội thi Giáo lý Phật tử năm 2019

Thứ ba - 24/09/2019 16:35
TP. HCM: Phiên họp Triển khai Hội thi Giáo lý Phật tử năm 2019

TP. HCM: Phiên họp Triển khai Hội thi Giáo lý Phật tử năm 2019

(HDPT) - Trung tuần tháng 9 vừa qua tại chùa Thiền Tôn- đường An Bình, phường 6, quận 5, TP. HCM) Ban hướng dẫn Phật tử (HDPT) TP và Ban Hoằng pháp TP đã có phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử toàn thành phố năm 2019.
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------------------------
Số:  331/CV-BTS
V/v Tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử
 cấp quận/huyện và Thành phố năm 2019
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN/HUYỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
    Thưa quý ban,
    Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu và nâng cao kiến thức Phật học cho Phật tử trên địa bàn Thành phố để áp dụng lời dạy của đức Phật trong việc tu tập, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người và cộng đồng xã hội; được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban hướng dẫn Phật tử phối hợp với Ban Hoằng Pháp GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử cấp quận/huyên và Thành phố năm 2019 thời gian và địa điểm như sau:
 1. Thời gian và địa điểm:
 
 • Cấp quận/huyện: Ngày 03 tháng 11 năm 2019 (ngày 07/10 Kỷ Hợi), do Ban Trị sự cấp quận/huyện sắp xếp và chọn địa điểm.
 
 • Cấp Thành phố: Ngày 01 tháng 12 năm 2019 (ngày 06/11 Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10.)
 
 1. Nội dung và môn thi: (đính kèm kế hoạch số 035, ngày 11/9/2019 của Ban Tổ chức).
    Nay Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện triển khai đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì tại các cơ sở Tự viện để thong báo, khuyến khách và hướng dẫn cho các Phật tử tham gia Hội thi giáo lý Phật tử năm 2019 cấp quận/huyện và Thành phố.
     Mọi chi tiết, đề nghị quý ban liên hệ:

 • Đại Đức Thích Minh Duyên – Chánh Thư ký Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN
  TP.HCM; ĐT
  : 0918.289.878
 • Đại Đức Thích Minh Nhựt – Chánh Thư ký Ban hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM
ĐT: 0919.666.149
     Vì tinh thần Phật sự chung, đề nghị quý Ban Trị sự quan tâm triển khai thực hiện tốt theo tinh thần công văn này.
     Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, kính chúc quý Ban Thân tâm an lạc, Phật sự viên thành./.
     Trận trọng,
* Nơi nhận                                                                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC
     - Như trên “để thực hiện”;                                                                                         TRƯỞNG BAN
     - Ban Thường trực, Văn phòng PGTP                                                      Hòa thượng Thích Trí Quảng
              “để biết và hỗ trợ”;                                                                                   ( Đã ký và đóng dấu )
     - Lưu VT

  

Phiên họp do HT.Thích Chơn Không – Trưởng Ban HDPT TP, và TT.Thích Nhật Hỷ – Trưởng Ban Hoằng pháp TP đồng chủ trì. Chư Tôn đức thường trực Ban HDPT TP Ban Hoằng pháp TP; quý Đạo hữu trong Ban HDPT TP đồng về tham dự.

Tại phiên họp, chư Tôn đức đã triển khai và thông qua danh sách thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký, Ban Giám thị và Ban kiểm soát Hội thi.

Theo Ban thư ký Ban tổ chức Hội thi giáo lý cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này, Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử  đã biên soạn bộ đề thi trắc nghiệm gồm 620 câu hỏi  trong phạm vi giáo trình Phật Học Phổ thông của HT.Thích Thiện Hoa (từ khóa I đến khóa IV), trong đó có thêm phần Hiến chương giáo hội và nội quy Ban Tăng sự, kiến thức tổng quát Phật Học.

Đối tượng dự thi là  nam nữ Phật tử thuộc 24 quận (huyện) trên địa bàn thành phố, không giới hạn số lượng. 

Thời gian hội thi cấp quận (huyện) dự kiến diễn ra vào sáng Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 (nhằm ngày 07/10/Kỷ Hợi) do BTS PG quận (huyện) tổ chức. Nội dung gồm 90 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi giáo lý. Thang điểm tổng là 100, trong đó 90 điểm – 90 câu trắc nghiệm, 10 điểm – 5 câu hỏi giáo lý.

Sau khi đạt kết quả tại kỳ thi quận (huyện), thí sinh sẽ được tham dự Hội thi giáo lý cấp thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
                 
                 Số: 035/KH-HDPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2019
   
KẾ HOẠCH
HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ PL. 2563 – DL. 2019
 
Thực hiện chủ trương của Ban Thường trực - Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM và chỉ đạo của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng Ban Trị sự.
Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng Pháp GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
Để khích lệ tinh thần học tập giáo lý, nâng cao trình độ kiến thức Phật pháp của hàng Phật tử tại gia, đặc biệt quan tâm khuyến khích giới trẻ hướng về Phật pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử kết hợp Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ toàn Thành phố, theo kế hoạch như sau:
 1. CHỨNG MINH:
 • Hòa thượng Thích Trí Quảng
 1. BAN CỐ VẤN:
 • Chư Tôn đức Phó ban và Ban Thư Ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
 1. BAN TỔ CHỨC
  1. TRƯỞNG BAN
-   Hòa thượng Thích Chơn Không
-   Thượng tọa Thích Nhật Hỷ
 1. pHÓ TRƯỞNG BAN:
-   Hòa thượng Thích Viên Giác
-   Thượng tọa Thích Thiện Hạnh (Nam tông)
-   Thượng tọa Thích Giác Trí
-   Thượng tọa Thích Tắc Huê
-   Thượng tọa Thích Duy Trấn
-   Thượng tọa Thích Giác Tín
-   Đại đức Thích Nguyên Hạnh
-   Đại đức Thích Thiện Chơn
-   Đại đức Thích Phước Tiến
-   Ni trưởng Thích nữ Như Thảo
 1. ỦY VIÊN:        
 • Hòa thượng Thích Thiện Minh (Q.2)
 • Hòa thượng Thích Minh Hiền (Q.3)
 • Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ (Q.4)
 • Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh (Q.7)
 • Hòa thượng Thích Huệ Cảnh (Q.9)
 • Hòa thượng Thích Thiện Ngộ (Q.11)
 • Hòa thượng Thích Nhật Lang (Q.Gò Vấp)
 • Hòa thượng Thích Tắc Lãnh (Q.Thủ Đức)
 • Hòa thượng Thích Thiện Xuân (Q.Tân Phú)
 • Hòa thượng Thích Nhật Ấn (Q.Bình Tân)
 • Hòa thượng Thích Thiện Lạc (H.Bình Chánh)
 • Hòa thượng Thích Thiện Minh (H.Hóc Môn)
 • Hòa thượng Thích Huệ Nghi (H.Củ Chi)
 • Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa (Q.6)
 • Thượng tọa Thích Minh Quang (Q.1)
 • Thượng tọa Thích Thiện Tài (Q.8)
 • Thượng tọa Thích Truyền Cường (Q.5)
 • Thượng tọa Thích Trí Chơn (Q.12)
 • Thượng tọa Thích Tâm Chơn (Q.Bình Thạnh)
 • Thượng tọa Thích Đạt Đức (Q.Tân Bình)
 • Thượng tọa Thích Thiện Từ (H.Nhà Bè)
 • Thượng tọa Thích Giác Huệ (H.Cần Giờ)
 • Đại đức Thích Nhật Thiện (Q.10)
 • Đại đức Thích Minh Nhựt (Q.Phú Nhuận)
 1. Quý vị Thường trực và Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP HCM.
  1. BAN GIÁM KHẢO:
 • Chánh Chủ khảo:
-   Hòa thượng Thích Chơn Không
-   Thượng tọa Thích Nhật Hỷ
 • Thành viên Ban Giám khảo:
 • Hòa thượng Thích Viên Giác  
 • Thượng tọa Thích Giác Trí
 • Thượng tọa Thích Giác Tín
 • Thượng tọa Thích Đạt Đức
 • Thượng tọa Thích Giác Hiệp
 • Thượng tọa Thích Nhuận Quang
 • Đại đức Thích Nguyên Hạnh
 • Đại đức Thích Thiện Chơn
 • Đại đức Thích Thiện Tài
 • Đại đức Thích Phước Tiến
 • Đại đức Thích Thiện Thật
 • Đại đức Thích Nguyên Trí
 • Đại đức Thích Hạnh Tuệ
 • Đại đức Thích Viên Anh
 • Đại đức Thích Nguyên Bủu
 • Đại đức Thích Bổn Huân
 • Đại đức Thích Thiện Xuân
 • Đại đức Thích Trí Huệ
 • Đại đức Thích Đức Châu
 • Đại đức Thích Hạnh An
 • Đại đức Thích Giác Thái
 • Đại đức Thích Nhuận Từ
 • Đại đức Thích Minh Liên
 • Đại đức Thích Minh Thuận
 • Đại đức Thích Minh Trí
 • Đại đức Thích Thiện Tuệ
* Chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
(Lưu ý: Ban Giám khảo có thể sẽ làm việc luôn buổi trưa)
 
 1. BAN THƯ KÝ:   
 • Đại đức Thích Minh Duyên
 • Đại đức Thích Minh Nhựt
 • Đại đức Thích Tâm Hoa
 • Đại đức Thích Minh Thuận
 • Đại đức Thích Lệ Minh
 • Đại đức Thích Trung Minh
 • Đại đức Thích Trí Toàn
 
 1. BAN XƯỚNG NGÔN:
-   Đại đức Thích Thiện Châu
-   Đại đức Thích Minh Duyên
-   Đại đức Thích Lệ Minh
 
 1. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:
-   Mời Phóng viên Báo Giác Ngộ
-   Mời Phóng viên Phật sự online
-   Huongdanphattu.vn
 
3.8. BAN KIỂM SOÁT:
-   Đại đức Thích Thiện Thật
-   Đại đức Thích Quảng Lực
-   Đại đức Thích Quang Lý
-   Đại đức Thích Quảng Trí
 
3.9. BAN GIÁM THỊ:
 • Đại đức Thích Đức Châu
 • Đại đức Thích Hạnh An
 • Đại đức Thích Giác Thái
 • Đại đức Thích An Định
 • Đại đức Thích An Nguyện
 • Đại đức Thích Minh Liên
 • Đại đức Thích Minh Thuận
 • Đại đức Thích Bổn Huân
 • Đại đức Thích Thiện Lâm
 • Sư cô Thích nữ Thánh Tâm
 • Sư cô Thích nữ Minh Từ
 • Sư cô Thích nữ Huệ Như
 
3.10. BAN VẬN ĐỘNG TÀI CHÍNH:
 • Hòa thượng Thích Chơn Không
 • Thượng tọa Thích Nhật Hỷ
 • Thượng tọa Thích Giác Trí
 • Đại đức Thích Phước Tiến
 • Đại đức Thích Thiện Chơn
 • Đại đức Thích Minh Nhựt
 • Đại đức Thích Trí Huệ
 • Đại đức Thích Thiện Xuân
 • Ni trưởng Thích nữ Như Lợi
 • Sư cô Thích nữ Như Thanh
 • Cư sĩ Nhuận Trí Thông
 • Cư sĩ Nghiêm Hòa
 • Ban Bảo trợ - Ban Hướng dẫn Phật tử Thành phố
* Mời sự phát tâm của chư Tôn giáo phẩm đại đức Tăng Ni và quý Phật tử hảo tâm.
* Niêm yết Danh sách các Ban Trị sự GHPGVN các Quận - Huyện phát tâm ủng hộ Hội thi Giáo lý cấp Thành phố.
* Niêm yết Danh sách chư Tôn đức và Phật tử hảo tâm, phát tâm ủng hộ Hội thi Giáo lý cấp Thành phố.
 
3.11. BAN TRẦN THIẾT:
-   Đại đức Thích Tâm Hoa
 • Đại đức Thích Quảng Trí
 • Sư cô Thích nữ Thánh Tâm
 
3.12. BAN ÂM THANH - ÁNH SÁNG:
-   Chư Tăng VNQT
 
3.13. BAN Y TẾ: Mời quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa phụ trách
 
 
3.14. BAN ẨM THỰC:
 • Đại đức Thích Tâm Hoa
 •           Phật tử VNQT
 • Phật tử chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình).
 
 1. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
 
 1. Chương Trình Ôn Thi Gồm: 620 câu trắc nghiệm theo Phật học Phổ thông từ khóa I, đến khóa IV, Hiến chương GHPGVN, Nội qui Ban Tăng sự, kiến thức Phật học tổng quát. Ban Tổ chức Hội thi công khai câu hỏi và đáp án, cung cấp tài liệu ôn thi gồm 620 câu hỏi trắc nghiệm các thí sinh toàn Thành phố.
 
 1. Đối Tượng Dự Thi : Gồm quý nam nữ Phật tử, tuổi từ 12 trở lên, cấp Quận Huyện không hạn chế số lượng Phật tử tham gia; cấp Thành phố sẽ có thông báo hướng dẫn sau.
 
 1. Hội Thi Giáo Lý Cấp Quận/Huyện:
Thời gian: 8 giờ 00 sáng chủ nhật, ngày 03/11/2019 (07/10/Kỷ Hợi).
-   Địa điểm: Ban Trị sự Quận/Huyện sắp xếp.
-   Thời gian thi: 90 phút.
-   Nội dung: Thí sinh thi 80 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi giáo lý (Phật Học Phổ Thông khóa I và II).
-   Thang điểm: 100 điểm.
 • 80 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi câu đúng 1 điểm)
 • 5 câu hỏi giáo lý (mỗi câu đúng hoàn toàn 4 điểm)
 • Hội thi Giáo lý tại các Quận, Huyện do Ban Trị sự GHPGVN Quận, Huyện chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành tại cơ sở. Trưởng ban Ban Trị sự Quận, Huyện là Trưởng Ban Tổ chức Hội thi giáo lý địa phương, cần chọn các thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp tham gia Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi.
 • Các tổ công tác của Ban Tổ chức Hội thi giáo lý Thành phố phụ trách tại Ban Trị sự GHPGVN Quận, Huyện có nhiệm vụ:
 • Hỗ trợ Ban Trị sự tổ chức Hội thi cấp Quận, Huyện đạt kết quả tốt. Đại diện Tổ công tác phải có mặt tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố vào khoảng 5 – 6  giờ sáng chủ nhật, ngày 03/11/2019 (07/10/Kỷ Hợi), để nhận phong bì đề thi cấp Quận, Huyện.
 • Phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để trao đổi công tác với Ban Trị sự địa phương.
 • Có nhiệm vụ mang Biên bản và Bảng điểm về nộp cho Ban tổ chức sau khi Hội thi kết thúc.      
 
 1. CÁC TỔ CÔNG TÁC HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ CẤP        QUẬN - HUYỆN:
 
           * Tổ Phụ trách Quận 1
-   Đại đức Thích Đồng Thuận (phụ trách nhận tài liệu)
-   Sư cô Thích nữ Như Pháp
-   Sư cô Thích nữ Viên Âm
           * Tổ Phụ trách Quận 2
-   Đại đức Thích Thiện Chơn (phụ trách nhận tài liệu)
-   Thượng toạ Thích Lệ Viên
-   Đại đức Thích An Nguyện
-   Ni sư Thích nữ Vạn Huệ
           * Tổ Phụ trách Quận 3
-   Thượng toạ Thích Tắc Huê (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Nhuận Thuận
-   Đại đức Thích Giác Thọ
-   Sư cô Thích nữ Nhựt Thành
           * Tổ Phụ trách Quận 4
-   Đại đức Thích Quảng Lực (phụ trách nhận tài liệu)  
-   Đại đức Thích Trực Giáo
-   Đại đức Thích Tỉnh Phúc
-   Sư cô Thích nữ Thùy Liên
           * Tổ Phụ trách Quận 5
-   Đại đức Thích Lệ Minh (phụ trách nhận tài liệu)
-   Sư cô Thích nữ Chấn Tịnh
-   Sư cô Thích nữ Phụng Thiện
-   Sư cô Thích nữ Trung Thảo
           * Tổ Phụ trách Quận 6
-   Thượng toạ Thích Giác Tín (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích An Hóa
-   Đại đức Thích Phước Trí
-   Đại đức Thích Minh Thành
           * Tổ Phụ trách Quận 7
-   Đại đức Thích Hoằng Ninh
-   Đại đức Thích An Định (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Hạnh Phát
-   Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu
           * Tổ Phụ trách Quận 8
-   Đại đức Thích Phước Thành (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Nguyên Trí
-   Sư cô Thích nữ An Phụng
-   Sư cô Thích nữ Trung An
           * Tổ Phụ trách Quận 9
-   Đại đức Thích Huệ Nghiêm (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Lệ Ngạn
-   Đại đức Thích Thiện Hưng
-   Sư cô Thích nữ Trung Vân
           * Tổ Phụ trách Quận 10
-   Đại đức Thích Tâm Hoa (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Quảng Trí
-   Đại đức Thích Thiện Bình
-   Sư cô Thích nữ Thánh Tâm
-   Sư cô Thích nữ Minh Từ                            
           * Tổ Phụ trách Quận 11
-   Thượng tọa Thích Duy Trấn
-   Đại đức Thích Đồng Quang
-   Đại đức Thích Trí Toàn (phụ trách nhận tài liệu)
-   Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt
           * Tổ Phụ trách Quận 12
-   Thượng toạ Thích Nhuận Quang
-   Sư cô Thích nữ Phước Tường (phụ trách nhận tài liệu)
-   Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu
           * Tổ Phụ trách Quận Phú Nhuận
-   Thượng tọa Thích Quảng Hòa
-   Đại đức Thích Trung Minh (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Hạnh An
-   Sư cô Thích nữ Long Tiến
           * Tổ Phụ trách Quận Bình Thạnh
-   Đại đức Thích Nhuận Từ (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Minh Thành
-   Sư cô Thích nữ Như Nguyên              
-   Sư cô Thích nữ Nguyên Chủng
           * Tổ Phụ trách Quận Tân Bình
-   Hòa thượng Thích Viên Giác
-   Đại đức Thích Hải Đạt (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Từ Trung
-   Ni sư Thích nữ Huệ Liên
           * Tổ Phụ trách Quận Gò Vấp
-   Thượng tọa Thích Giác Trí
-   Đại đức Thích Minh Thuận (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Quang Lý
-   Sư cô Thích nữ Liên Phát
           * Tổ Phụ trách Quận Thủ Đức
-   Đại đức Thích Minh Trí (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Minh Nghi
-   Đại đức Thích Thiện Tuệ
-   Sư cô Thích nữ Đức Tâm
           * Tổ Phụ trách Huyện Bình Chánh
-   Thượng toạ Thích Huệ Minh
-   Đại đức Thích Phước Tiến
-   Đại đức Thích Thiện Nhơn (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Thiện Lâm
           * Tổ Phụ trách Huyện Củ Chi
-   Thượng tọa Thích Minh Thanh (Củ Chi)
-   Thượng toạ Thích Tịnh Tâm (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Thiện Xuân
-   Đại đức Thích Nhựt Huy
           * Tổ Phụ trách Huyện Hóc Môn
-   Thượng tọa Thích Minh Thanh (Hóc Môn)
-   Đại đức Thích Minh Duyên (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Thiện Lâm
-   Đại đức Thích An Khánh
           * Tổ Phụ trách Huyện Nhà Bè
-   Đại đức Thích Trí Huệ (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Đức Thông
-   Ni trưởng Thích nữ Như Thảo
-   Sư cô Thích nữ Tánh Hòa
           * Tổ Phụ trách Huyện Cần Giờ
-   Đại đức Thích Nhuận Từ
-   Đại đức Thích Tâm Lộc
-   Sư cô Thích nữ Như Luật (phụ trách nhận tài liệu)
           * Tổ Phụ trách Quận Tân Phú
-   Đại đức Thích Hạnh Trung (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Phước Nghĩa
-   Đại đức Thích Hạnh Tuệ
-   Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen
           * Tổ Phụ trách Quận Bình Tân 
-   Thượng tọa Thích Thiện Hạnh
-   Đại đức Thích Nguyên Hạnh (phụ trách nhận tài liệu)
-   Đại đức Thích Thiện Trí
-   Đại đức Thích Đức Hậu
 1. BIỂU NGỮ HỘI THI GIÁO LÝ CẤP QUẬN HUYỆN:
 1. Biểu ngữ ngoài cổng chính:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN/HUYỆN….
HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ
Chủ nhật, ngày 03 tháng 11 năm 2019 (07/10/Kỷ Hợi)
 
 
 
 
 
 

 1. Biểu ngữ chào mừng trong sân chùa:

CUNG NGHINH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI
CHÀO MỪNG QUÝ PHẬT TỬ THÍ SINH QUẬN/HUYỆN…
 
 
 
 

 1. Trong hội trường:
[
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN/HUYỆN…
HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ
Chủ nhật, ngày 03 tháng 11 năm 2019 (07/10/Kỷ Hợi)
 
4.6. BIỂU NGỮ HỘI THI GIÁO LÝ CẤP THÀNH PHỐ:
 1. Biểu ngữ ngoài cổng chính:
 

                       GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
                                            HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ
        Chủ nhật, ngày 01 ngày 12 năm 2019 (06/11/Kỷ Hợi)
 
 
 1. Biểu ngữ chào mừng trong sân chùa:

CUNG NGHINH CHƯ TÔN GIÁO PHẨM ĐẠI ĐỨC TĂNG - NI
CHÀO MỪNG QUÝ PHẬT TỬ THÍ SINH TOÀN THÀNH PHỐ
 

         
 
 
 
 1. Trong hội trường:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ - BAN HOẰNG PHÁP
HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ CẤP THÀNH PHỐ
Chủ nhật, ngày 01 ngày 12 năm 2019 (06/11/Kỷ Hợi)
 
 

          
 
 
 
Cổng chính treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo loại lớn. Trong và ngoài khuôn viên treo cờ Phật giáo trang trí. Có thể trưng bày thêm những hình ảnh ôn thi giáo lý, hoạt động Phật sự tại địa phương và tranh thư pháp, hội họa.
4.7. PHÙ HIỆU:
 1. Phù hiệu Ban Tổ chức: Nền đỏ chữ vàng, huy hiệu nền xanh chữ trắng có ghi chức danh. Kích thước 9x5.5cm.
 2. Phù hiệu Thí sinh: Nền xanh đậm, chữ trắng, huy hiệu nền xanh chữ trắng. Kích thước 9x5.5cm.
 1. Thí sinh cấp Quận, Huyện có ghi:
 

- HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ QUẬN/HUYỆN…
- Họ và Tên thí sinh:                                Pháp danh:
- Số báo danh:                    
- Tự viện:
 
 
 1. Thí sinh cấp Thành phố có ghi:
 

- HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ TP HCM
- Họ và Tên thí sinh:                                Pháp danh:
- Số báo danh:                   
- Đơn vị:
 
 
4.8. HỘI THI CẤP THÀNH PHỐ: 
- Thời gian: Chủ nhật, trọn ngày 01/12/2019 (06/11/Kỷ Hợi)
    Lễ khai mạc lúc: 8 giờ 00, Chủ nhật, ngày 01 ngày 12 năm 2019 (nhằm 06/11/Kỷ Hợi) (có chương trình riêng)
-   Địa điểm:Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, Phường 12, Quận 10)
-   Nội dung thi:
 • Buổi sáng: Thí sinh thi 80 câu trắc nghiệm và 5 câu hỏi giáo lý (Phật Học Phổ Thông khóa III và IV).
 • Buổi chiều: Thí sinh thi vấn đáp trực tiếp giáo lý theo đơn vị Quận/Huyện (Phật Học Phổ Thông khóa V và kiến thức Phật học tổng quát). Tổng kết Hội thi giáo lý và phát thưởng.
 -           Số lượng thí sinh tham dự : 700 - 800 thí sinh.
4.9.  DỰ CHI 300.000.000 triệu đồng:
- Ẩm thực:
* Chư Tôn đức Tăng Ni điểm tâm, thọ trai.
*  Phật tử điểm tâm: bánh mì, bánh bao, xôi; trưa dùng cơm hộp tại sảnh (trước giảng đường).
-   Phát thưởng và quà tặng cho Phật tử.
-   Tặng phẩm cúng dường chư Tôn đức.
-   Bồi dưỡng: Nhân viên văn phòng, công nhân trang trí, & văn phòng phẩm, v.v…
-   Khen thưởng:
* Các hạng Nhất, Nhì, Ba, và 15 giải khuyến khích cùng các giải đặc biệt.
* Phát thưởng trong Lễ Bế mạc Hội thi.
 4.10. NỘI QUY PHÒNG THI (Áp dụng cho cấp Quạn/Huyện và cấp Thành phố)
 • Vào phòng thi đúng giờ.
 • Phải mang thẻ đeo vào phòng thi.
 • Ngồi theo số báo danh.
 • Không mang theo tài liệu và không sử dụng điện thoại di động.
 • Không trao đổi trong khi thi.
 • Thí sinh điền Số báo danh, Họ tên, Pháp danh và đơn vị quận huyện  của mình vào giấy thi.
 • Trong khi thi, nếu có yêu cầu thì xin đứng lên thưa hỏi rõ ràng.
 • Không được phép ra ngoài phòng thi (trừ trường hợp đặc biêt).
 • Khi làm bài xong, nộp bài thi, ký tên và ra ngoài giải lao trong trật tự.
 • Mỗi vi phạm sẽ bị trừ điểm trong bài thi.
 • Thí sinh dự thi nghiêm túc thực hiện tốt Nội quy này.
4.11. CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT:
 1. Chương trình tổng quát Hội thi Giáo lý cho Phật tử cấp Thành phố
                    06 g 30’ :   Các thí sinh vân tập để: điểm tâm, kiểm diện và nhận phù hiệu.
                    08 g 00’ :   Khai mạc (có chương trình riêng).
                    08 g 30’ :   Thi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi giáo lý (thi vòng loại)
                    10 g 30’ :   Tụng kinh Phước đức và cúng Phật.
                    11 g 15’ :   Thọ trai.
                    12 g 00’ :   Chỉ tịnh.
                    13 g 30’   :    Thi đố vui  giáo lý (vòng chung kết, có chương trình riêng).
                    15 g 30’ :   Lễ Bế mạc và phát Giấy chứng nhận (có chương trình riêng).
                    16 g 30’ :   Kết thúc
 1. Chương trình lễ Khai mạc Hội thi Giáo lý Phật tử cấp Thành phố
 • Niệm Phật cầu gia bị.
 • Tuyên bố lý do. Thông qua chương trình và Giới thiệu thành phần tham dự.
 • Phát biểu Lễ Khai mạc.
 • Thông qua danh sách tóm tắt các đơn vị Phật giáo quận huyện đưa thí sinh về dự Hội thi.
 • Thông qua danh sách Ban Giám khảo và Giám thị.
 • Thông qua Nội quy phòng thi.
 • Đạo từ của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.
 • Lời cảm tạ của Ban tổ chức.
 • Hồi hướng.
 1. Chương trình lễ Bế mạc Hội thi giáo lý cho Phật tử cấp Thành phố
 • Niệm Phật cầu gia bị.
 • Tuyên bố lý do. Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự.
 • Báo cáo kết quả Hội thi.
 • Phát thưởng cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và các giải đặc biệt.
 • Mời quý Ban Trị sự Phật giáo Quận Huyện lên nhận Giấy Chứng nhận của thí sinh.
 • Dâng quà cúng dường chư tôn đức và tặng quà các thí sinh.
 • Đạo từ của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.
 • Lời cảm tạ của Ban tổ chức.
 • Hồi hướng – Bế mạc.
4.12. GIẤY CHỨNG NHẬN: Quý Phật tử tham dự Hội thi giáo lý được cấp giấy chứng nhận với nội dung như sau:
 1. Giấy Chứng nhận Hội thi Giáo lý cấp Quận - Huyện (nền trắng, chữ xanh, khung vàng) :
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
               BAN HOẰNG PHÁP                                                                                                               
                                                                                                       
                                                            GIẤY CHỨNG NHẬN
                                                 Ban Tổ chức Hội thi Giáo lý Phật Tử
     Số: ..........GCN/HTGL-PGTP
Chứng nhận Phật tử: ......................................................... , pháp danh: ......................................
Đơn vị: ………………………….thuộc BTSPG Quận/Huyện............................................ ………
Đã tham dự Hội thi Giáo lý cấp Quận-Huyện. Kết quả .... điểm, được xếp hạng...........................
                                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng11 năm 2019
    TM. BAN HƯỚNG HOẰNG PHÁP
    ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
        
 
 
 
         Thượng tọa Thích Nhật Hỷ
 
    TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
             TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
Hòa thượng Thích Chơn Không          
 1. Giấy chứng nhận Hội thi Giáo lý cấp Thành phố (nền trắng, hình chìm hoa sen và hoa văn vàng,  chữ xanh, khung vàng):
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
                    BAN HOẰNG PHÁP                                                                                                               
                                                                    GIẤY CHỨNG NHẬN
                                                        Ban Tổ chức Hội thi Giáo lý Phật Tử
Số: ..........GCN/HTGL-PGTP
     Chứng nhận Phật tử: ................................................................................... , pháp danh: ......................................................
Đơn vị: ............................................................................................ thuộc BTSPG Quận/Huyện...........................................
Đã tham dự Hội thi Giáo lý cấp Thành phố. Kết quả....... điểm, được xếp hạng…                    
                                                                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12  năm 2019     
       TM. BAN HƯỚNG HOẰNG PHÁP
   ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
    
                     Thượng tọa Thích Nhật Hỷ        
        TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
              TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
                  
 
                   Hòa thượng Thích Chơn Không                                            
           
 
   4.13.  Thông tin liên lạc Ban Tổ chức:
-   Đại đức Thích Minh Duyên, ĐT: 0918 289 878
-   Đại đức Thích Minh Nhựt,    ĐT: 0919 666 149
-   Đại đức Thích Tâm Hoa,       ĐT: 0919 085 822
-   Đại đức Thích Trung Minh,  ĐT: 0946 004 322
-   Email:  bhdpttphcm@gmail.com, banhoangphaptphcm@gmail.com
-   Zalo:    BHDPT.TP, Ban Hoằng Pháp TP.HCM
         
Chú ý: Kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận Huyện, liên lạc với Ban Tổ chức Hội thi giáo lý tại Văn phòng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM để nhận quyển sách 620 câu trắc nghiệm giáo lý (tùy số lượng thí BTC tặng) và các tài liệu liên quan Hội thi, nếu có.
 
                   Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử tại Tp. Hồ Chí Minh. Tùy trường hợp phát sinh cụ thể, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh cho thích hợp, để Hội thi giáo lý được thành tựu viên mãn. Kính mong được sự hợp tác tích cực của chư Tôn đức Ban Tổ chức Hội thi và các cấp Giáo hội.
 
          Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.
 
           TM. BAN HOẰNG PHÁP                   TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
                   TRƯỞNG BAN                                          TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
Thượng tọa Thích Nhật Hỷ                        Hòa thượng Thích Chơn Không

 

VP BHD

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này