Đăk Lăk: Lễ ra mắt Ban trị sự Phật giáo huyện Ea Sup và Buôn Đôn - Phật Giáo Việt Nam
17:49 +07 Thứ ba, 23/04/2024

Đăk Lăk: Lễ ra mắt Ban trị sự Phật giáo huyện Ea Sup và Buôn Đôn

Thứ sáu - 06/03/2020 09:58
Đăk Lăk: Lễ ra mắt Ban trị sự Phật giáo huyện Ea Sup và Buôn Đôn

Đăk Lăk: Lễ ra mắt Ban trị sự Phật giáo huyện Ea Sup và Buôn Đôn

(HDPT) - Trong ngày 03/03/2020 (10/2/Canh Tý), được sự cho phép của Thường trực Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh Đăk Lăkvà các cấp chính quyền tại địa phương, BTS Phật giáo tỉnh đã tiến hành lễ ra mắt BTS Phật giáo hai huyện Ea Sup và Buôn Đôn nhiệm kỳ 2016-2021
 

 

 

Về tham dự buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Châu Quang – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Giác Tiến – UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Minh – UV Dự khuyết HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm chánh Thư ký; cùng chư Tôn đức Tăng – Ni trong Ban thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các đơn vị Phật giáo tại địa phương.

 

 

Về phía chính quyền có lãnh đạo Ban Tôn Giáo tỉnh, phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh, Ban Dân vận tỉnh, UBMTTQVN tỉnhvà lãnh đạo chính quyền sở tại của hai huyện.

 

Ea Sup và Buôn Đôn là hai huyện thuộc sát vùng biên giới, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn do thổ nhưỡng khô cằn và thiên tai liên mien; nhưng chư Tăng Ni, Phật tử của hai địa phương đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ và tặng quà cho người nghèo của huyện. Việc thành lập Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo hai huyện Buôn Đôn và Ea Sup xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Tăng-Ni; Phật tử và căn cứ theo các quy định hiện hành về hoạt động Tôn giáo.

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập và tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ea Súp và Buôn Đôn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, ở nhiệm kỳ mới, nhân sự Phật giáo huyện Ea Súp có 7 thành viên, huyện Buôn Đôn có 8 thành viên. Thường trực BTS đã quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Trí Minh – Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo của hai huyện, nhằm điều hành hướng dẫn công tác hành chánh đạo cho đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Huệ nhận nhiệm vụ Phó Thường trực BTS PG huyện Buôn Đôn và các thành viên, ĐĐ.Thích Pháp Huệ làm Phó Thường trực BTS Phật giáo huyện Ea Sup và các thành viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại đức Thích Trí Minh – Trưởng ban Trị sự cùng chư Tôn đức Tăng – Ni thường trực BTS huyện Ea Sup và Buôn Đôn cảm tạ sự quan tâm của các cấp ngành đã tạo điều kiện cho Giáo hội tỉnh nhà nói chung và của hai huyện Buôn Đôn và Ea Sup nói riêng. Ban Trị sự hai huyện sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thực hiện đúng phương châm “Đạo Pháp Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo chính quyền của hai huyện đã phát biểu chúc mừng và khẳng định, việc tổ chức lễ công bố và ra mắt thành lập BTS GHPGVN của hai huyện là một sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đông đảo nhân dân, các dân tộc huyện Ea Sup và Buôn Đôn; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của một bộ phận nhân dân các dân tộc theo tín ngưỡng đạo Phật.

Dịp này, HT. Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ban đạo từ và sách tấn các thành viên của hai Ban Trị sự Phật giáo huyện Buôn Đôn và huyện Ea Sup, nhằm giúp các thành viên nhận thấy được trách nhiệm của mình trước thường trực BTS và với tín đồ Phật tử. Đặc biệt là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong Ban Trị sự, giữa Ban Trị sự với chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Hình ảnh ghi nhận được:
Tại huyện Ea Sup:

    

   

  

Tại huyện Buôn Đôn:

                       

 

Về tham dự buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Châu Quang – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Giác Tiến – UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Minh – UV Dự khuyết HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm chánh Thư ký; cùng chư Tôn đức Tăng – Ni trong Ban thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các đơn vị Phật giáo tại địa phương.

 

 

Về phía chính quyền có lãnh đạo Ban Tôn Giáo tỉnh, phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh, Ban Dân vận tỉnh, UBMTTQVN tỉnhvà lãnh đạo chính quyền sở tại của hai huyện.

 

Ea Sup và Buôn Đôn là hai huyện thuộc sát vùng biên giới, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn do thổ nhưỡng khô cằn và thiên tai liên mien; nhưng chư Tăng Ni, Phật tử của hai địa phương đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ và tặng quà cho người nghèo của huyện. Việc thành lập Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo hai huyện Buôn Đôn và Ea Sup xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Tăng-Ni; Phật tử và căn cứ theo các quy định hiện hành về hoạt động Tôn giáo.

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập và tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ea Súp và Buôn Đôn nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, ở nhiệm kỳ mới, nhân sự Phật giáo huyện Ea Súp có 7 thành viên, huyện Buôn Đôn có 8 thành viên. Thường trực BTS đã quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Trí Minh – Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo của hai huyện, nhằm điều hành hướng dẫn công tác hành chánh đạo cho đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Huệ nhận nhiệm vụ Phó Thường trực BTS PG huyện Buôn Đôn và các thành viên, ĐĐ.Thích Pháp Huệ làm Phó Thường trực BTS Phật giáo huyện Ea Sup và các thành viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại đức Thích Trí Minh – Trưởng ban Trị sự cùng chư Tôn đức Tăng – Ni thường trực BTS huyện Ea Sup và Buôn Đôn cảm tạ sự quan tâm của các cấp ngành đã tạo điều kiện cho Giáo hội tỉnh nhà nói chung và của hai huyện Buôn Đôn và Ea Sup nói riêng. Ban Trị sự hai huyện sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thực hiện đúng phương châm “Đạo Pháp Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo chính quyền của hai huyện đã phát biểu chúc mừng và khẳng định, việc tổ chức lễ công bố và ra mắt thành lập BTS GHPGVN của hai huyện là một sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của đông đảo nhân dân, các dân tộc huyện Ea Sup và Buôn Đôn; đáp ứng nguyện vọng chính đáng của một bộ phận nhân dân các dân tộc theo tín ngưỡng đạo Phật.

Dịp này, HT. Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ban đạo từ và sách tấn các thành viên của hai Ban Trị sự Phật giáo huyện Buôn Đôn và huyện Ea Sup, nhằm giúp các thành viên nhận thấy được trách nhiệm của mình trước thường trực BTS và với tín đồ Phật tử. Đặc biệt là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong Ban Trị sự, giữa Ban Trị sự với chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Hình ảnh ghi nhận được:
Tại huyện Ea Sup:

    

   

  

Tại huyện Buôn Đôn:

                       

 

Ban TT-TT PG Đak Lak

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bts phật

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này