Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM - Phật Giáo Việt Nam
18:46 +07 Thứ sáu, 14/06/2024

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM

Thứ tư - 20/05/2020 09:00
Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM

(HDPT) - Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã ấn ký ban hành kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 (ACKH).
 
Theo đó, căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới An cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; Căn cứ Thông bạch số 123/TB-HĐTS, ngày 11-5-2020, của Ban Tăng sự Trung ương  GHPGVN về việc tổ chức ACKH PL.2564; Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 18-5-2020, của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; về việc triển khai các công tác Phật sự trọng tâm cuối quý II/2020, trong đó có công tác tổ chức ACKH PL.2564 của GHPGVN TP.
 
Để hoàn thành các mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của GHPGVN TP và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình trạng bình thường mới; Ban Thường trực BTS GHPGVN TP xây dựng kế hoạch tổ chức ACKH PL.2564 tại TP.HCM với nội dung cụ thể như sau:
 
I. Ban Chứng minh:

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Viên Minh, UVTT HĐCM; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư.
 
II. Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ

Trưởng ban: HT.Thích Trí Quảng.
 
Phó ban: HT.Thích Thiện Tánh, Thích Thiện Tâm (phụ trách Phật giáo Nam tông), HT.Thích Minh Thông (phụ trách Phật giáo Bắc tông), HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Huệ Văn, HT.Thích Nhựt Ấn, HT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong, TT.Thích Thiện Quý, HT.Thích Giác Pháp (phụ trách HP.Khất sĩ).
 
Thư ký: HT.Thích Hạnh Ngộ, TT.Thích Thiện Quý, TT.Thích Quang Thạnh, ĐĐ.Thích Trung Nguyện.
 
Ủy viên: HT.Thích Minh Giác, HT.Danh Lung, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Hiển Đức, HT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Huệ Công, TT.Thích Giác Trí, TT.Thích Nhật Từ, TT.Thích Truyền Cường, TT.Thích Giác Hiệp, TT.Thích Tâm Hải, NT.Thích nữ Như Thảo, NS.Thích nữ Tín Liên, chư tôn đức Trưởng Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện.
 
Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt BTS GHPGVN TP chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức An cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức ACKH 24 quận, huyện và Tăng Ni hành giả các trường hạ trong toàn TP.
 
III. Ban Giảng huấn

Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Phật giáo TP phối hợp chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong - đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy để thành lập Ban Giảng huấn, sau đó trình BCĐ-ACKH xem xét và thông qua. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung.
 
Ban Tổ chức các trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của BCĐ-ACKH để sắp xếp, cung thỉnh giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra. Sau đó, Ban Tổ chức ACKH trình đơn xin phép lên BCĐ-ACKH xem xét và thông qua.
 
IV. Thời gian tổ chức an cư kiết hạ

Tổ chức An cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định: Tùy theo tình hình thực tế, các quận, huyện có thể tổ chức ngày vào hạ trong khoảng thời gian từ mùng 8 đến 16-4 ÂLvà kết thúc từ mùng 8 đến 16-7 ÂL, ngày vào hạ và mãn hạ phải đồng nhất.
 
Theo tinh thần Thông bạch 123/TB-HĐTS của TƯGH hướng dẫn thời gian An cư như sau:
 
1. Đối với Phật giáo Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ, thời gian An cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 (nhuận) năm Canh Tý (7-6-2020), kết thúc vào ngày 16 tháng 7 năm Canh Tý (3-9-2020).
 
2. Đối với Phật giáo Nam tông, thời gian An cư sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 năm Canh Tý (5-8-2020), kết thúc vào ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý (31-10-2020).
 
Trong thời gian cấm túc An cư, nếu hành giả an cư là trụ trì hay bận Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự trường hạ xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin khất hạ, nhưng phải tập trung về trường hạ trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.
 
Trong mùa An cư, tất cả Tăng Ni sinh (nội trú) của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM phải tập trung An cư tại Học viện (cơ sở II), Tăng Ni sinh ngoại trú của Học viện và các trường, lớp Phật học tại TP phải An cư tại các trường hạ tập trung do BTS GHPGVN quận, huyện tổ chức, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.
 
V. Phương thức an cư
 
BCĐ-ACKH chỉ chứng nhận cho hai phương thức An cư như sau:
 
1. An cư tập trung
 
BCĐ-ACKH ủy nhiệm các BTS Phật giáo quận,huyện, tùy tình hình thực tế và khả năng tại địa phương, tổ chức các trường hạ và chịu trách nhiệm pháp lý với chính quyền địa phương cũng như BCĐ-ACKH. Đặc biệt, công tác tổ chức ACKH năm nay phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế, chủ trương của chính quyền TP và địa phương.
 
* Tùy theo nhu cầu thực tế tại địa phương, Ban Tổ chức ACKH tại quận, huyện đề xuất BCĐ-ACKH về các phương thức tổ chức ACKH. Các trú xứ muốn tổ chức trường hạ tập trung đều phải được BCĐ-ACKH xem xét và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được tổ chức trường hạ. Các Trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Ni giới TP để được đồng thuận. (Tăng Ni phải An cư riêng biệt, số lượng hành giả và danh sách đăng ký phải đồng nhất…).
 
* Những đơn vị Phật giáo quận, huyện không đủ điều kiện tổ chức An cư, BTS GHPGVN quận, huyện có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng Ni địa phương đến An cư tại các quận, huyện có trường hạ tập trung.
 
* BCĐ-ACKH đề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường hạ truyền thống rạng danh xưa nay, khôi phục tổ chức Trường hạ tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các tự viện có đủ điều kiện tổ chức An cư tập trung, không hạn chế số lượng trường hạ tại mỗi địa phương. BCĐ-ACKH chỉ xác nhận An cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận An cư tại chỗ.  
 
2. An cư tại chỗ (tác pháp An cư, đối thú An cư, tâm niệm An cư)

Những tự viện có Tăng Ni thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp (từ 4 vị Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni trở lên), không đủ điều kiện tổ chức trường hạ tập trung thì có thể tổ chức An cư tại chỗ, nhưng phải xin phép BTS GHPGVN quận, huyện và BCĐ-ACKH. Khi được Giáo hội cấp địa phương và BCĐ-ACKH chấp thuận mới được tổ chức An cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm An cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các trường hạ tập trung tại địa phương.
 
Mỗi nửa tháng, tất cả hành giả An cư tại chỗ phải tập trung Bố tát tại một trú xứ do BTS GHPGVN địa phương quy định. BCĐ-ACKH sẽ căn cứ vào sự xác nhận của BTS GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận An cư tại chỗ.
 
Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt Tự, điều kiện sức khỏe) không thể An cư tập trung được, buộc phải tâm niệm An cư, nhưng đến ngày trưởng tịnh phải trở về trường hạ tập trung tại địa phương để Bố-tát; nếu tại địa phương không có trường hạ tập trung, BTS GHPGVN quận, huyện chọn một trú xứ thích hợp để Tăng Ni tập trung về Bố-tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).
 
Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương và ý kiến đề xuất của BTS GHPGVN quận, huyện, BCĐ-ACKH sẽ xem xét.
 
3. Quy định chung

BTS GHPGVN quận, huyện chính là Ban Tổ chức các trường hạ tập trung tại địa phương, cung cử Ban Chức sự của trường hạ và trình lên BCĐ-ACKH thông qua. Ban Chức sự trường hạ phải cấm túc tại hạ trường trong suốt thời gian An cư theo luật định.
Những trường hạ Ni tại các quận, huyện phải kết hợp với Phân ban Ni giới TP để thực hiện công tác quản lý theo tinh thần nêu trên.
 
Đặc biệt năm nay, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam, trường Trung cấp và các lớp Sơ cấp Phật học tại TP được phép đi học (các chương trình, nội dung Phật học do quý Trường, lớp đào tạo) trong 3 tháng An cư; sau giờ học, Tăng Ni sinh phải trở về trường hạ (do Hội đồng Điều hành Học viện tại TP, các BTS Phật giáo quận, huyện tổ chức) tập chúng tu học, sinh hoạt theo nội quy trường hạ do Ban Tổ chức quy định.
 
4. Điều kiện An cư tại TP.HCM

- Tăng Ni thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong TP.
 
- Tăng Ni ngoài TP có nguyện vọng An cư tập trung tại các trường hạ trong TP, phải có giấy giới thiệu của BTS GHPGVN tỉnh/thành (nơi Tăng Ni đang tu học) và hợp pháp về thủ tục đăng ký tạm vắng, tạm trú.
 
VI. Nội dung sinh hoạt và giảng dạy tại các trường hạ

Nội dung học tập, giảng dạy trong 3 tháng ACKH phải giữ theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của thiền gia, kinh bộ, luật bộ, luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố-tát mỗi tháng hai lần.
 
- Phần kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.
 
 - Phần luật bộ, luật thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai thêm Hiến chương (được tu chỉnh lần VI), Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, và một số quy định của pháp luật đối với tôn giáo.
 
Ngoài ra, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, viết báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.
 
Trong mùa An cư, việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trau dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.
 
VII. Thủ tục hành chính
 
-  Đơn đăng ký tổ chức trường hạ.
 
-  Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn trường hạ.
 
-  Danh sách Tăng Ni an cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: Thế danh, pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, phẩm vị, địa chỉ thường trú/tạm trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có), 2 ảnh 3x4 (chụp chính diện, nền trắng; chư Tăng Phật giáo Bắc tông áo tràng nâu (Tỳ-kheo), nhựt bình nâu (Sa-di); chư Ni Phật giáo Bắc tông áo tràng lam).
 
-  Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.
 
Địa phương nào có tổ chức An cư, các BTS GHPGVN quận, huyện nên tiến hành các thủ tục xin phép chính quyền địa phương và BCĐ-ACKH trước mùng 8-4 (nhuận)/Canh Tý.
 
Sau khi công tác tổ chức An cư đã ổn định, các BTS GHPGVN quận, huyện tiến hành lập danh sách hành giả ACKH tập trung/tại chỗ gởi về văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc tự, 242-244 đường 3/2, P.12, Quận 10) để tổng hợp, kính trình BCĐ-ACKH xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự T.Ư (VP.2 TƯGH) và báo trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên hệ. Thời gian chậm nhất là ngày 1-5-Canh Tý (Ban Tăng sự Phật giáo TP không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định).
 
VIII. Lễ tác pháp an cư của BTS GHPGVN TP.HCM

Ban Chỉ đạo ACKH tổ chức lễ tác pháp An cư chung cho tất cả thành viên của BTS GHPGVN TP.HCM, Thường trực các Ban chuyên môn trực thuộc và BTS GHPGVN 24 quận, huyện (gồm: Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban, Chánh và các Phó Thư ký) vào lúc 6 giờ, ngày 14-4 (nhuận)/Canh Tý (thứ Sáu, ngày 5-6-2020) tại Việt Nam Quốc Tự và lễ tác pháp Tự tứ vào 6 giờ, ngày 14-7-Canh Tý (thứ Ba, ngày 1-9-2020).
 
Trong mùa An cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 6 giờ, ngày 14 ÂL và 29 ÂL, tất cả thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên môn trực thuộc và BTS GHPGVN 24 quận, huyện (gồm Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban, Chánh và các Phó Thư ký) phải tập trung về Việt Nam Quốc Tự để cùng chung Bố-tát, sinh hoạt Phật sự.
 
Ban Tăng sự, Ban Nghi lễ Phật giáo TP chịu trách nhiệm kiết giới, tác pháp An cư - Tự tứ và Bố-tát. Ban Thư ký BCĐ-ACKH có trách nhiệm kiểm diện trong lễ tác pháp An cư, Tự tứ và các kỳ Bố-tát để báo cáo lên BCĐ-ACKH. Chính những hoạt động này sẽ tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo TP đến Tăng Ni, Phật tử, tín đồ và cộng đồng Phật giáo.
 
Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc tác pháp An cư, Tự tứ, Bố-tát, sinh hoạt và nghi thức quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban Ni giới TP theo phương thức tổ chức của BTS GHPGVN TP nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới TP.
 
Phật giáo Nam tông và Hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt ACKH theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của BCĐ-ACKH.
 
IX. Công tác Kiểm tăng và thăm các trường hạ

Trong mùa An cư, các tôn đức lãnh đạo GHPGVN TP, phụ trách Phật sự tại các quận, huyện, sẽ tổ chức thăm và sách tấn tinh thần tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn TP; BTS Phật giáo quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chương trình, nội dung tu học của hành giả tại các trường hạ trên địa bàn do quý Ban quản lý và báo cáo cho BCĐ-ACKH được tri tường vào những ngày Bố tát tập trung của Phật giáo Thành phố.
 
BCĐ-ACKH phân nhiệm Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng-Ni) của Phật giáo TP kết hợp các Ban chuyên ngành, Hệ phái...và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra số lượng, tình hình sinh hoạt, tu học thực tế tại các trường hạ trên địa bàn TP nhằm thiết lập quy chuẩn công tác tổ chức ACKH trong hệ thống tổ chức Giáo hội của Phật giáo TP. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo tinh thần giới luật, giáo luật và pháp luật hiện hành.
 
X. Cấp Chứng điệp/ xác nhận ACKH

Để khích lệ tinh thần tu học của Tăng Ni, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và BCĐ ACKH về ACKH:
 
1. BCĐ-ACKH sẽ đề nghị TƯGH cấp Chứng điệp ACKH cho những hành giả An cư lần đầu, nhưng phải An cư tập trung.
 
2. Xác nhận những hành giả An cư đã có Chứng điệp ACKH do TƯGH cấp.
 
3. Cấp giấy Chứng nhận ACKH cho những hành giả An cư hợp pháp.
 
4. Không xác nhận, chứng nhận cho những hành giả không tuân thủ những quy định trong kế hoạch này.
 
Kế hoạch cũng đề nghị, vì tinh thần tu học của Tăng Ni, duy trì thiền môn quy củ, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, BCĐ-ACKH đề nghị chư Tôn đức Ban Trị sự, các Ban chuyên môn GHPGVN TP; BTS GHPGVN 24 quận, huyện, Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Điều hành/ Ban Giám hiệu/ Ban Chủ nhiệm các trường/lớp Phật học và chư tôn đức Tăng Ni triển khai, thực hiện có kết quả tinh thần kế hoạch này.
 

H.Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này