TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ, PL. 2564 - Phật Giáo Việt Nam
15:43 +07 Thứ tư, 22/05/2024

TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ, PL. 2564

Thứ tư - 10/06/2020 09:44
TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ, PL. 2564

TP.HCM: Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ, PL. 2564

(HDPT) - Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư. Vào lúc 8h00 sáng hôm nay, ngày 9 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 4 (âl nhuần), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM), Hệ phái Khất sĩ tổ chức Lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì (BDTT), PL. 2564 – DL. 2020 với chủ đề tham luận “VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ TRONG THỜI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”.
 

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Ngộ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái (GPHP); HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Nhân – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái; HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ II; HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) Quận 2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; TT. Minh Thành – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái; TT. Minh Lộc – Phó ban Từ thiện xã hội Trung ương, Phó Thư ký Giáo đoàn (GĐ) IV. Về phía chư Tôn đức Ni có: Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT. Khoa Liên – Giáo phẩm Ni giới GĐ IV; NT. Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Đền Liên – Phó Quản sự Ni giới GĐ III; NT. Yến Liên – Giáo phẩm Ni giới GĐ I. Và có hơn 130 chư Tôn đức Tăng từ 6 giáo đoàn Tăng và 190 chư Tôn đức Ni thuộc Ni giới Hệ phái, và các Giáo đoàn, Phân đoàn đồng tham dự.

Bắt đầu lễ khai mạc khóa Bồi dưỡng Trụ trì (BDTT), đại diện chư Tăng Ni các Giáo đoàn, Phân đoàn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Thiền đức Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái về chứng minh và hướng dẫn khóa học.

Tiếp đến, TT. Giác Hoàng – Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ, Chánh Thư ký khóa BDTT, thay mặt Ban Tổ chức cung an chức sự chư Tôn đức vào các ban và thông qua chương trình khóa BDTT năm nay.

Khóa BDTT kéo dài 7 ngày, từ ngày  9 đến ngày 15/6/2020 (nhằm ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 nhuần năm Canh Tý). Thời gian học mỗi ngày, sáng: từ 8g00 đến 10g30; chiều: 13g30 đến 16g30.

Ban Chứng minh khóa BDTT có chư Tôn đức: Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.; Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Ban Chức sự: Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP; Phó Trưởng ban: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái, HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái, HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang, HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang; Ban Kiểm soát: HT. Giác Nhân – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Thư ký Hệ phái, TT. Giác Phổ – Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái, ĐĐ. Giác Phước – Chánh Thư ký Giáo đoàn II.

Ban Thư ký Tăng: TT. Giác Hoàng (Chánh Thư ký). GĐ I: TT. Giác Hy, GĐ II: ĐĐ. Minh Tuế. GĐ III: ĐĐ. Giác Nhường (Nhuận). GĐ IV: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thái. GĐ V: ĐĐ. Giác Nhẫn. GĐ VI: ĐĐ. Minh Sỹ. Ban Thư ký Ni: NS. Tuệ Liên, NS. Hạnh Liên (GĐ IV), NS. Phấn Liên, SC. Minh Liên, SC. Liên Hòa (GĐ III), SC. Hạnh Liên (Ni giới Ngọc Phương), SC. Phương Liên (GĐ VI).

Tiếp đến, HT. Giác Toàn – Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái ban đạo từ chứng minh khích lệ đại chúng tu học. Hòa thượng nhắc lại cho đại chúng, Hệ phái Khất sĩ ngày nay, tiền thân là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, tu tập, hành đạo, phụng sự chúng sinh với tâm nguyện Nối truyền Thích-Ca chánh pháp. Sau khi đức Tổ sư vắng bóng, chư Đức Thầy, các vị Trưởng lão tiếp nối, thành lập các Giáo đoàn Tăng Ni, tinh tấn hành đạo liên tục cho đến nay. Từ năm 1981, Hệ phái Khất sĩ là một trong chín tổ chức hình thành và đóng góp cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển bền vững.

Tịnh xá Trung Tâm từ 1980 đến nay, liên tục tổ chức an cư cho chư Tăng sáu Giáo đoàn. Năm 2003, khóa BDTT được diễn ra, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì và các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp của đức Thế Tôn, hiểu rõ đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Thường trụ, đồng thời tạo cơ hội cho chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh. Trong khóa BDTT, Ban Tổ chức cũng mời chư Tôn đức trong Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ về triển khai các nghị định, luật lệ liên quan đến Tín ngưỡng tôn giáo.

Hòa thượng, một lần nữa, nhấn mạnh pháp hành đức Tổ sư đã xiển dương là “Nên tập sống chung tu học” trong tinh thần Tam tụ Lục hòa. Phần tu tập tự lợi, chư Tăng Ni Hệ phái chuyên cần hành trì thiền định trong tứ oai nghi, mọi lúc, mọi nơi, và luôn nằm lòng ý pháp: “Thân trong sạch ấy là xứ Phật. Miệng trong sạch ấy là pháp Phật. Ý trong sạch ấy là con Phật. Tâm trong sạch tức là đức Phật.” (Chơn lý Tu và Nghiệp”).

Và lời sau cùng, Hòa thượng khuyến khích: Mong chư Tôn đức Tăng Ni các Giáo đoàn, mỗi năm, sắp xếp quang lâm chứng minh, dành thời giờ giảng dạy khóa BDTT và khóa An cư, cũng như tham dự khóa BDTT để học hỏi thêm, chia sẻ kinh nghiệm hành đạo, hoàn bị hành trang cho tự thân trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Lễ khai mạc khóa BDTT năm 2020 diễn ra thật trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

 

Ban Văn hóa Truyền thông Hệ phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: trụ trì

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này