Sự lợi ích màu nhiệm khi phát nguyện trì chú Đại Bi - Phật Giáo Việt Nam
17:31 +07 Thứ ba, 16/07/2024

Sự lợi ích màu nhiệm khi phát nguyện trì chú Đại Bi

Thứ bảy - 20/02/2021 17:36
Sự lợi ích màu nhiệm khi phát nguyện trì chú Đại Bi

Sự lợi ích màu nhiệm khi phát nguyện trì chú Đại Bi

(HDPT) - Người tu sĩ này nhờ bạn đồng tu khuyên tụng chú Đại Bi để giải trừ ác nghiệp. Người tu sĩ đã bám chặt chú Đại Bi, đi đứng nằm ngồi đều trì tụng. Kết quả là 2 mắt sáng lại…
 

Bất cứ người con Phật nào cũng thường ước mơ được vãng sanh sau khi từ giã cõi đời. Do lời giới thiệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca với 48 Lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà, đa số Phật tử đều muốn được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Có ba cách để được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc là: 

1) Cách thứ nhất được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc là hằng ngày niệm danh hiệu Phật A Di Đà hoặc trước khi lâm chung niệm được 10 niệm theo Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ với Điều Nguyện Thứ 18

Ðiều nguyện thứ mười tám: “Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê chính pháp.” Hiện tại quí vị đang trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà để cầu nguyện được vãng sanh về Cực Lạc lúc lâm chung. Nếu quí vị phát tâm dũng mãnh trì thêm chú Đại Bi thì quí vị biết chắc chắn là quí vị sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà khi thọ mạng chấm dứt.

Bất cứ người con Phật nào cũng thường ước mơ được vãng sanh sau khi từ giã cõi đời.
Bất cứ người con Phật nào cũng thường ước mơ được vãng sanh sau khi từ giã cõi đời.

2) Cách thứ hai được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc là niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm

Quí vị trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì quí vị cũng vẫn được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Trong 12 Điều Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm điều Nguyện Thứ 10 đã nói rõ điều nầy: “Nam Mô Tiền Tràng Phan, Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như-Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện”.

Theo Kinh Đại Bi tâm Đà Ra Ni, Đức Phật Bổn Sư nói: “Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông oai lực không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về trước đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai. Vì nguyện lực đại bi, vì muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các hàng bồ tát, vì muốn an vui thành thục cho chúng sanh, Ngài mới giáng tích hiện làm Bồ Tát… Nếu tất cả hàng trời, người thường xưng niệm, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội, khi mạng chung sanh về cõi nước của Phật A Di Đà”. 

Trong Kinh Bi Hoa phẩm Bồ Tát Thọ Ký, Ngài được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai.
Trong Kinh Bi Hoa phẩm Bồ Tát Thọ Ký, Ngài được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật
Hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai.

3) Cách thứ ba được vãng sanh về Cõi Tây Phương Cực Lạc là trì chú Đại Bi 

Trong Kinh Ðại Bi Tâm, Bồ Tát Quán Thế Âm bạch Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Nếu trời người tụng trì Thần Chú Ðại Bi, thì lúc lâm chung, mười phương chư Phật đều đến cầm tay tiếp dẫn; và muốn sanh về cõi Phật nào cũng đều được tùy nguyện vãng sanh…Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi, nếu không sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác…”. Trong Kinh Bi Hoa phẩm Bồ Tát Thọ Ký, Ngài được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai.

Hai vị Hòa Thượng nổi tiếng thời cận đại là Đại Sư Ấn Quang ở Trung Hoa và Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ở Việt Nam đã làm gương sáng cho chúng ta thấy hai Ngài đều niệm Phật và trì chú chung mà không hề ngăn ngại mà lại bổ túc cho nhau vì cả hai đều hướng về Cõi Tây Phương Cực Lạc và hai Ngài đều vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. 

 
lam-the-nao-de-thuc-hien-bo-tat-dao-1052

Có rất nhiều câu chuyện được những người tụng thần chú Đại Bi được linh ứng mầu nhiệm kể lại, như:

1. Chữa lành những căn bệnh nan y mà y khoa hiện đại đã bó tay chịu thua chẳng hạng như ung thư, mù mắt v.v… 

2. Chữa được bệnh khuyết tật bẩm sanh như tỳ kheo Đạo Minh khi nhỏ đã bị tàn tật 2 chân nhờ tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà lành bệnh

3. Một cô gái bị bịnh ung thư, bác sĩ chuẩn đoán không sống quá 6 tháng. May thay, cô gái đó được người dì khuyên tụng chú Đại Bi và được gia đình cùng hộ niệm. Kết quả tế bào ung thư rời xa thân cô gái đó và gặp bác sĩ giỏi chữa trị những bệnh liên quan đến tế bào ung thư gây ra. 

4. Một người thường uống rượu bị bốn căn bệnh nan y trong đó có ung thư gan và ung thư lưỡi. Người nầy đã lạy Phật, niệm Phật và tụng chú Đại Bi mà lành bệnh và chừa bỏ được uống rượu bia say xỉn.

5. Người tu sĩ trước khi xuất gia đã giết hơn 3 triệu ếch, nhái, cá… để sinh sống. Sau vài năm người nầy trả nghiệp bị sưng thấp khớp và bị mù 2 con mắt. Vị tu sĩ nầy nhờ bạn đồng tu khuyên tụng chú Đại Bi để giải trừ ác nghiệp. Người tu sĩ đã bám chặt chú Đại Bi, đi đứng nằm ngồi đều trì tụng. Kết quả là 2 mắt sáng lại…và còn nhiều câu chuyện linh ứng khác.

Đức Phật đã nói rõ ràng trong kinh là: “Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà Ra Ni nầy mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Dùng đại thần chú nầy tụng vào cây khô, cây ấy còn sanh cành lá, trổ bông cây trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư. Nếu thân bị đau bệnh, dùng chú nầy mà trị không lành, lẽ ấy không bao giờ có”.
Đức Phật đã nói rõ ràng trong kinh là:
“Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà Ra Ni nầy mà trị thì không bệnh nào chẳng lành.
Dùng đại thần chú nầy tụng vào cây khô, cây ấy còn sanh cành lá, trổ bông cây trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư.
Nếu thân bị đau bệnh, dùng chú nầy mà trị không lành, lẽ ấy không bao giờ có”.

Khi quí vị đang bị bệnh nặng, quằn quại trong cơn đau mà y khoa hiện đại, các bác sĩ đã bó tay chịu thua chờ ngày ra đi. Người đời thường nói chỉ có trời cứu thôi ngoài ra không ai cứu được. Lời nói nầy không sai, thần chú Đại Bi sẽ cứu quí vị được lành bệnh. Kinh Đại Bi Tâm cho biết người trì tụng chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu. Một trong 15 chết xấu là không bị chết vì bệnh ác lâm thân. Đức Phật đã nói rõ ràng trong kinh là: “Tất cả bệnh khổ ràng buộc nơi thân, nếu dùng Đà Ra Ni nầy mà trị thì không bệnh nào chẳng lành. Dùng đại thần chú nầy tụng vào cây khô, cây ấy còn sanh cành lá, trổ bông cây trái, huống chi là chúng sanh có tình thức ư. Nếu thân bị đau bệnh, dùng chú nầy mà trị không lành, lẽ ấy không bao giờ có”.

 

Quảng Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này