Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Quyết Định Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức - Phật Giáo Việt Nam
07:39 +07 Thứ năm, 23/05/2024

Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương Quyết Định Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức,Bằng Công Đức

Thứ tư - 06/06/2012 11:47
(HDPT) - Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức cho 14 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc kết hợp với Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương tổ chức thành công các sự kiện quan trong của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương...
 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW

•–— o 0 o—–•

Soá: 024 /QĐ-BHDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5  năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v tặng BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC và BẰNG CÔNG ĐỨC

 

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

 

- Căn cứ quyết định số 83 – BT,ngày 29.12.1981 của Bộ Trưởng Tổng Thư Ký Hội Đồng Bộ Trưởng.

- Căn cứ Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,Chương V,Điều 21 quy định các ngành hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

- Căn cứ điều 11,Chương 5,Nội Quy Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.

- Căn cứ Quyết Định số 399/QĐ/HĐTS ngày 17.09.2008 của Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự GHPGVN,V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương GHPGVN,nhiệm kỳ VI (2007 – 2012).

- Căn cứ phiên họp của Thường Trực Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,Ban Tổ Chức Hội Nghị,ngày 10.5.2012,V/v Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức Và Bằng Công Đức.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

ĐIỀU I :

- Tặng Bằng Tuyên Dương Công Đức cho 14 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc kết hợp với Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương tổ chức thành công các sự kiện quan trong của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ VI.

- Tặng Bằng Công Đức cho 55 cá nhân có thành tích tốt tham gia tổ chức các sự kiện Phật sự quan trọng  của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương nhiệm kỳ VI (theo danh sách đính kèm).

 

ĐIỀU II:

Hòa Thượng Phó Trưởng Ban Thường Trực,Thượng tọa Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký,Cư sĩ Chánh Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương và các tập thể,cá nhân theo danh sách tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

ĐIỀU III:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi Nhận:

Như điều I “để thi hành”

- Lưu

 

 

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN 

 

Hòa thượng  THÍCH THIỆN DUYÊN

 

 

DANH SÁCH KHEN TẶNG

 

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI CƯ SĨ PHẬT TỬ TRONG CÔNG TÁC PHẬT SỰ

NHIỆM KỲ VI (2007-2012)

Theo Quyết định số 024/QĐ-BHDPT,Tp.Hồ Chí Minh,ngày 24/05/2012

 

A.TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

 

I.  TẬP THỂ

 

 1. 1. Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Kom Tum.
 2. 2. Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Đắk Lắk.
 3. 3. Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Cần Thơ.
 4. 4. Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Hải Phòng.
 5. 5. Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Đà Nẵng.
 6. 6. Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Thái Nguyên.
 7. 7. Ban Đại Diện Phật Giáo tỉnh Lạng Sơn.
 8. 8. Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Kon Tum.
 9. 9. Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Đắk Lắk.
 10. 10. Ban Hướng Dẫn Phật Tử thành phố Cần Thơ.
 11. 11. Ban Hướng Dẫn Phật Tử thành phố Hải Phòng.
 12. 12. Ban Hướng Dẫn Phật Tử thành phố Đà Nẵng.
 13. 13. Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Thái Nguyên.
 14. 14. Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Lạng Sơn.

 

II. CÁ NHÂN

1.Đại đức Thích Nhuận Thông
Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Tỉnh Kom Tum.
2.Đại đức Thích Trí Minh
Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Đắk Lắk
3.Đại đức Thích Bình Tâm
Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Cần Thơ.

 

B.TẶNG BẰNG CÔNG ĐỨC

 
1. Hòa Thượng Diệp Tươi ( Trà Vinh)
      Phó Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,đặc trách Phật tử Nam Tông Khmer
2. Hòa Thượng Chau Ty (An Giang)
      Phó Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,đặc trách Phật tử Nam Tông Khmer
3. Thượng Tọa Thích Phước Minh (Quảng Nam)
      Phó Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
4. Đại đức Thích Minh Xuân (Hà Nội)
      Phó Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
5. Thượng Tọa Thích Thanh Hưng (Hà Nội)
      Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương kiêm Chánh Văn Phòng,phụ trách phía Bắc
6. Cư sĩ Nguyên Lạc – Vũ Chầm(TpHCM)
      Thử quỹ Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương.
7. Thượng Tọa Thích Đạo Hiển (Quảng Ninh)
       Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
8. Đại đức Thích Phước Đạt (TpHCM)
       Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,đặc trách NCPH
9. Đại đức Thích Nguyên Hạnh (Đức Trường) (TpHCM)
       Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,đặc trách biên soạn tài liệu tu học
10. Đại đức Thích Thiện Trí (TpHCM)
      Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,đặc trách Văn hóa
11. Đại đức Thích Minh Nhẫn (Kiên Giang)
       Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương,đặc trách điều phối chương trình
12. Đại đức Thích Thanh Đường (Cao Bằng)
       Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
13. Đại đức Thích Đạo Phước (TpHCM)
       Ủy viên Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
14. Hòa Thượng Thích Nguyên Quang (Khánh Hòa)
       Phó trưởng phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
15. Đại đức Thích Chiếu Tuệ (Hà Nội)
       Phó Thư Ký phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương,đặc trách phía Bắc
16. Đại đức Thích Từ Quang (TpHCM)
       Phó Thư Ký phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương,đặc trách phía Nam
17. Thượng Tọa Thích Giác Pháp (TpHCM)
      Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
18. Thượng Tọa Trần Kiến Quốc (Sóc Trăng)
       Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
19. Thượng Tọa Thích Huệ Tâm (Đồng Nai)
       Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
20. Thượng Tọa Thích Tăng Định (TpHCM)
       Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
21. Thượng Tọa Thích Quảng Châu (Gia Lai)
       Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
22. Đại đức Thích Chánh Thành (Hà Tĩnh)
       Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
23. Ni sư Thích Nữ Như Thảo (TpHCM)
      Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
24. Sư cô Thích Nữ Tịnh Quán (Hà Nội)
      Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
25. Cư sĩ Thiện Thông – Tạ Nam Trân (Đắk Lắk)
      Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
26. Cư sĩ Quảng Thiệt – Nguyễn Thái Hạo (Bạc Liêu)
      Ủy Viên phân ban Cư sĩ Phật Tử Trung Ương
27. Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tú – Trần Hạp (Đà Nẵng)
       Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
28. Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Hướng – Lê Bá Chí (Quảng Trị)
       Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
29. Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Thiện – Trần Thế Mỹ (Kiên Giang)
       Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
30. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm giới – Phan Ngọc Thảo (Quảng Ngãi)
       Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
31. Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Chương – Phùng Hữu Huy (Thừa Thiên Huế)
       Phó Thư Ký Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
32. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Sán – Lê Quý Dung (Thừa Thiên Huế)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
33. Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyễn Nghĩa – Trần Văn Lễ (TpHCM)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
34. Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Sơn – Huỳnh Ngọc Lâm (Đà Nẵng)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
35. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Quang – Nguyễn Văn Mẫn (Bình Thuận)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
36. Huynh trưởng Cấp Tấn Nguyên Mãn – Phan Văn Hội (Đắk Lắk)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
37. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Ngọc – Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Thừa Thiên Huế)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
38. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Bằng – Nguyễn Xuân Hữu (Lâm Đồng)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
39. Huynh trưởng Cấp Tấn Như Kim – Trần Văn Tuyến (Quảng Nam)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
40. Huynh trưởng Cấp Tấn Thiện Chánh – Nguyễn Ngọc (Bà Rịa – Vũng Tàu)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
41. Huynh trưởng Cấp Tấn Tịnh Phúc – Lê Thị Tịnh (TpHCM)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
42. Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Sự - Đặng Văn Viện (Kon Tum)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
43. Huynh trưởng Cấp Tấn Đồng Thiện – Nguyễn Thượng Hiền (Phú Yên)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
44. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Tráng – Nguyễn Văn Giỏi (Đồng Nai)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
45. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Lượng – Lê Thị Diệu Tha (Quảng Trị)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
46. Huynh trưởng Cấp Tấn Lệ Duy – Phạm Dự (Bình Thuận)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
47. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Ấn – Hoàng Thúc Quyền (Quảng Trị)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
48. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Hỷ - Lê Văn Tín (Bình Dương)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
49. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hữu Việt (TpHCM)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
50. Huynh trưởng Cấp Tấn Chánh Đức – Nguyễn Trung Chánh(TpHCM)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
51. Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Cư – Nguyễn Thanh Minh (TpHCM)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
52. Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Hiệp – Nguyễn Văn Đệ (Bình Định)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
53. Huynh trưởng Cấp Tín Tâm Phát – Lê Văn Quy (Đà Nẵng)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
54. Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thiện – Nguyễn Tư Ngân(Bạc Liêu)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương
55. Sư Cô Thích Đàm Mơ ( Hưng Yên)
       Ủy Viên Phân ban Gia đình Phật tử Trung Ương,Đặc trách phía Bắc
 
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn Phattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này