Thông báo: GHPGVN TP. Cần Thơ tổ chức Đại Giới Đàn “Thiện Tâm” PL.2564 – 2020

Thông báo: GHPGVN TP. Cần Thơ tổ chức Đại Giới Đàn “Thiện Tâm” PL.2564 – 2020

THÔNG BÁO

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Cần Thơ
tổ chức Đại Giới Đàn “Thiện Tâm” PL.2564 – 2020

– Thời gian tổ chức : Trong 03 ngày,vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 25, 26 và 27 tháng 6 năm Canh Tý).

– Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam – xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

+ Điểm truyền giới chư Tăng: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

+ Điểm truyền giới chư Ni: Chùa Phước Long, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

– Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ: địa chỉ Chùa Khánh Quang – số 97 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Mọi chi tiết liên hệ:

Đại đức Thích Thiện Hậu – số điện thoại: 0985803425 (Phó Thư ký – Chánh Văn phòng BTS).

Sư cô TN. Hiếu Liên – số điện thoại: 0903178973 (Văn thư Văn phòng)

Cư sĩ Đinh Công Quân – số điện thoại: 0933778931 (Trợ lý Văn phòng)

– Hồ sơ thọ giới download tại trang Facebook: Phật Giáo TP.Cần Thơ

– Để tiện việc sắp xếp nơi ăn ở cho giới tử trong thời gian thọ giới. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ, Ban Kiến đàn sẽ nhận hồ sơ thọ giới kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2020.

 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Thượng tọa Thích Bình Tâm