Hà Nội: Tăng, Ni tùng lâm Quán Sứ bạch An cư kiết hạ Phật lịch 2568 - DL. 2024

Hà Nội: Tăng, Ni tùng lâm Quán Sứ bạch An cư kiết hạ Phật lịch 2568 - DL. 2024
Sáng 23/5/2024 tức ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại trụ sở TƯGH - Tùng lâm Quán Sứ (TP.Hà Nội), Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức lễ bạch an cư Phật lịch 2568 – DL. 2024.

 

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Hòa thương ThíchThanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; nhị vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện, cùng chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng - Ni hạ trường.


 
Đúng với tinh thần Đức Phật chế định, theo thông lệ hàng năm 3 tháng kiết hạ, chư tôn đức Tăng, Ni đăng ký An cư kiết hạ tại tùng lâm Quán Sứ vân tập để an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.
Được biết năm nay, hạ trường tùng lâm Quán Sứ có 35 hành giả đăng ký sinh hoạt tu học, trong đó có 28 hành giả Tăng, 7 hành giả Ni. 
Hạ trường đã nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, ngôi Đường chủ hạ trường.


 

Trong buổi lễ Hòa thượng Thích Gia Quang cũng có lời Pháp thoại nêu rõ nguyên nhân, ý nghĩa 3 tháng an cư của Phật giáo 
Sau lễ tác pháp an cư, chư tôn đức tổ chức họp bàn giao chức sự cho chư Tăng, Ni lịch sinh hoạt Phật sự trong 3 tháng an cư tại tùng lâm Quán Sứ.

Một số hình ảnh lễ tác pháp An cư kiết hạ tại tùng lâm Quán Sứ: 
 

Tác giả bài viết: Phúc Thịnh