Gửi bài viết

Hướng Dẫn Gửi Bài Viết

 

Quý vị có thể gửi bài viết lên trang tin điện tử theo địa chỉ sau:

BAN BIÊN TẬP:
 
Trưởng Ban Biên Tập: Cư sĩ DIỆU NHÂN - XUÂN LOAN


Biên Tập Viên:             Cư sĩ PHÚC THỊNH; Cư sĩ PHÚC THIỆN; Cư sĩ DIỆU THÁI; Cư sĩ PHÚC THANH; Cư sĩ PHÚC THÔNG; Cư sĩ PHÚC ĐỨC
 
Điện Thoại:                  0913.239.594
 
Email:                           Huongdanphattu.vn@gmail.com
 
Website:                       Phattu.vn - Huongdanphattu.vn
 

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý vị !