Phân ban Cư sĩ Phật tử họp bàn phương hướng hoạt đông năm 2023

Phân ban Cư sĩ Phật tử họp bàn phương hướng hoạt đông năm 2023
Phân ban Cư sĩ Phật tử họp bàn phương hướng hoạt đông năm 2023 Sau kết thúc lễ công bố quyết định và ra mắt ban nhân sự HDPT TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027),
Trưa ngày 17/3/2023 (nhằm ngày 26/02 ÂL), Phân ban Cư sĩ Phật tử (CSPT) TƯ GHPGVN đã tổ chức buổi họp thảo luận phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.


 
Quang lâm chỉ đạo có HT. Thích Chơn Không - Phó trưởng ban HDPT TƯ; Trưởng Phân ban CSPT TƯ; cùng chư tôn đức Tăng ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Phân ban CSPT TƯ đồng tham dự.


 
Tại cuộc họp Hòa thượng trưởng phân ban phát biểu quan tâm đến nhân sự của Phân ban trong nhiệm kỳ tới, Hòa thượng đông viên các thành viên cần cố găng, đoàn kết hơn nữa, tin tưởng trong 5 năm tới, Phân ban CSPT Trung ương sẽ có nhiều hoạt động giúp Cư sĩ Phật tử phát huy nhiệt huyết trong công tác Phật sự thực hiện đúng trách nhiệm của người con Phật hộ trì chính pháp làm tốt đạo đẹp đời.

Các thành viên trong phân ban đã đóng góp những ý kiến  tâm huyết vào phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023..

Nhân dịp này Phân ban CSPT đã đề ra phương hướng hoạt động cụ thể trong 05 năm nhiệm kỳ 2022-2027 góp phần vào sự phát triển của GHPGVN.


 

Tác giả bài viết: Phúc Thịnh - Thiện Tâm