Tạm dừng các hoạt động dành cho giới trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Ngày 28/7/2020, TT. Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Thanh thiến nhi Phật tử TƯ đã ký ban hành công văn số 024/2020/PBTTNPT-VP về việc tạm dừng các hoạt động dành cho giới trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Công văn cụ thể như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ
_________________

Số: 024/2020/PBTTNPT-VP

V/v tạm dừng các hoạt động dành cho giới trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

 

    Kính gửi:

  • Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành
  • Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử 34 tỉnh thành
    khu vực phía Nam.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các tỉnh khu vực phía Nam như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã có những ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Nay, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương – Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử trân trọng thông báo đến Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành, đồng thời đề nghị Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử 34 tỉnh thành khu vực phía Nam thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động, chương trình dành cho giới trẻ như: Hội trại hè, khóa tu mùa hè, lớp học hè,… tập trung đông người.
  2. Đối với các khóa tu mùa hè đang diễn ra, cần thực hiện phun khử khuẩn ở nơi sinh hoạt, đeo khâu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
  3. Triển khai tinh thần Công văn này đến Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử các huyện thị, Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử tại cơ sở tự viện khu vực phía Nam.
  4. Chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo chuyên môn của ngành y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho giới trẻ và tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương kính thông tri đến Ban Hướng dẫn Phật tử; yêu cầu Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử 34 tỉnh thành khu vực phía Nam thực hiện tốt nội dung Công văn này.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:
– Như trên “để thực hiện”;
– Ban HDPT TW “để báo cáo”;
– Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo tỉnh, thành “để biết;
-Lưu VP.

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG PHÂN BAN THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm

 

Tác giả bài viết: VPBHD