Thành phần Nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

Ban Hướng dẫn Phật tử có chức năng hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học Phật pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản thân, góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình, an lạc cho xã hội. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương gồm có 5 Phân ban chuyên môn, mỗi Phân ban có nội quy, chương trình hoạt động Phật sự riêng.
Sau đây là thành phần nhân sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương:
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Tác giả bài viết: VP BHD